Гаряча лінія

 

 

Змістовні аспекти профільної освіти запорізького

загальноосвітнього навчально- виховного комплексу

«Мала гуманітарна академія»:

Науково-методичний посібник .

- Запоріжжя: КПУ, 2009. - 108 с., 5 додатків

Формування змісту профільної освіти в ЗЗНВК «Мала гуманітарна академія» (Овдієнко Л.К.)

Науково-методичні засади програмного забезпечення профільного навчання (Сібіль О.І.)

Підготовка учнів старшої школи до навчання у вищому навчальному закладі (Тягушева О. Г.)

Система науково-методичної роботи в ЗЗНВК «Мала гуманітарна академія» в умовах переходу до профільної освіти (Любйшко О.В.)

Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес профільної школи (Левчишена О.М.)

Психологічний супровід профільного навчання на прикладі соціогуманітарного профілю ЗЗНВК «Мала гуманітарна академія» (Поплавська А.П.)

Особливості викладання фізики в профільних класах (Забігайло)

Програма факультативного курсу «Школа абітурієнта» (Тягушева О. Г., Левчишена О.М.)

Програма курсу «Соціальна педагогіка» для учнів 10-11 класів соціо-гуманітарного профілю навчання (Поплавська А.П.)

10 Програма курсу «Психологія людини» для учнів 10-11 класів соціо-гуманітарного профілю навчання (Поплавська А.П.)

Відкритий урок «Подорож до країни інтернет». Інформаційно- технологічний профіль. \УеЬ-дизайн, 10 клас. (Коломоєць Ж.В.)

Урок-залік «Мій сайт». Інформаційно-технологічний профіль. \¥еЬ-дизайн, 11 клас. (Коломоєць Ж.В.)

 Урок-презентація з фізики «Поділ ядер урану. Ланцюгові ядерні реакції. Ядерні реактори» (Забігайло 1.1.)

Додаток 1. Глосарій з проблеми формування загальнонавчальних умінь та навичок

Додаток 2. Система методичної роботи ЗЗНВК «Мала гуманітарна академія»

Додаток 3. Правила успішного спілкування

Додаток 4. Можливості комп'ютера на різних етапах уроку

Додаток 5. Плюси й мінуси інтернет - технологій

Додаток 6. Структура уроків при застосуванні технології організації групової навчальної діяльності

Додаток 7. Етапи роботи над проектом

Відомості про авторів

 

Проектування системи профільної освіти запорізького

загальноосвітнього навчально-виховного

комплексу «Мала гуманітарна академія»:

Науково-методичний посіб­ник .

- Запоріжжя: КПУ, 2008. - 88 с., 5 додатків

Перехід до профільної школи – веління часу (Овдієнко Л.К.)

Концепція дослідно-експериментальної роботи ЗЗНВК «Мала гуманітарна академія» (Сібіль О.І.)

Програма дослідно-експериментальної роботи з проблеми «Профільне навчання в системі безперервної

освіти школа – вищий навчальний заклад» (Сібіль О.І.)

Вивчення результативності дослідно-експериментальної роботи (Сібіль О.І.) 

Дослідницька діяльність вчителя та учня в умовах експериментального закладу (Любишко О.В.)

Наступність навчання в школі та вищому навчальному закладі: нові можливості в умовах

профільної освіти (Горбань О.М., Тягушева О.Г.)

Організована підготовка дитини до школи – запорука успіху в навчанні й вихованні учнів (Левчишена О.М.)

Вчимося обирати профіль навчання (Левченко Л.І.)

Психологічний супровід допрофільного і профільного навчання (Дрига А.М., Заяць А.М.)

Роль гурткової роботи у профільній підготовці учнів (Дишлова О.Г.)

Культурологічний аспект профільного навчання в ЗЗНВК «МГА» (Нікітіна Г.К.)

виховання учнів (Овдієнко Л.К.)

Додатки

1.      Індивідуальна карта психолого-педагогічного супроводу учнів 5-11 класів

2.      Методика вивчення відношення до навчання на навчальним предметам

3.      Комплексний опитувальник для учнів з проблем профільного навчання

4.      Комплексний опитувальник для батьків з проблем профільного навчання

5.      План проведення ІХ науково-практичної конференції «Науково-дослідницька діяльність

як засіб професійного та соціального самовизначення випускників школи»

Відомості про авторів

Формування готовності учнів ЗЗНВК «МГА» до свідомого вибору

профілів навчання: Науково-методичний посібник.

– Запоріжжя: КПУ, 2010. - 190 с.,     10  додатків

Створення умов для допрофільної підготовки учнів ЗЗНВК «МГА»  (Овдієнко Л.К.)

Теоретичні основи  допрофільної освіти навчально-виховного комплексу  “МГА”  (Сібіль О.І.)

Роль вищого навчального закладу на етапі допрофільної підготовки учнів основної школи (Тягушева О.Г.)

Науково-методичний супровід допрофільної підготовки академістів в ЗЗНВК «МГА» (Кравченко В.Б.)

Моніторинг навчальних досягнень учнів ЗЗНВК «МГА» (Левчишена О.М.) (Додаток 1)

Допрофільна підготовка учнів в системі позаурочної виховної роботи  (Дишлова О.Г.)

Розвиток здібностей учнів ЗЗНВК «МГА» у взаємодії з дитячою школою мистецтв (Нікітіна Г. К.)

Психолого-педагогічний супровід допрофільної освіти (Карпєєва І.П.) (Додаток 6, 7, 8)

Психологічна підтримка розвитку професійних орієнтацій учнів молодшого шкільного віку (Заяць А.М.)

Допрофільна підготовка учнів у вивченні англійської мови – крок до професійного успіху. (Друцька Н.Ю.)

Програма «Орієнтир» (Додаток 2, 3, 4, 5)

Програма «Обдарованість»

Навчальна програма факультативного курсу «Основи психолого-педагогічних знань» 8кл (Поплавська А.П.)

Навчальна програма факультативного курсу «Психологічні методи у профорієнтаційній роботі» 9 кл (Поплавська А.П.)

Програма предметно-зорієнтованих курсів з допрофільної підготовки учнів 8-х класів.(Синьогіна О.В., Карпєєва І.П., Друцька Н.Ю., Домків Л.О., Попович О.С., Польська Т.Ю.)

Програма факультативного курсу «Комп’ютерна графіка» 7-8 кл (Попович О.С.)

Програма факультативного курсу «Психологія професійного самовизначення» 9кл. (Карпєєва І.П.) (Додаток 9)

Заняття факультативного курсу «Комп’ютерна графіка» (Коломоєць Ж.В.)

Заняття факультативного курсу з англійської мови (Друцька Н.Ю.)

Заняття з профорієнтації в межах курсу «Психологія професійного самовизначення» 9 кл. (Карпєєва І.П.)

Ділова гра «Попит та його змінність» (Домків Л.О.)

 Виховна година «Цікавий світ професій» у 3 класі (Котенко Н.П.)

Гра «Світ професій»  для 3-4 класів  (Магдій Г. О.)

Виховна година  «Світ моїх захоплень» у 6 класі (Пашко Н.В.)

Виховна година  «Праця – обов’язок кожного» у 9 класі

Рольова гра  «Крок у майбутнє»  в 11 класі (Коломоєць Ж.В.)

Тренінг «Сфера професійних інтересів» (Карпєєва І.П.)

ДОДАТКИ

План корекційних заходів за результатами стартового та підсумкового контролю рівня навчальних досягнень учнів

Система профорієнтаційної роботи з учнями

Положення та план роботи «Клуб цікавих зустрічей»

Пам’ятка  «Як почати пошук своєї професії?»

Анкети з профорієнтації та профільності навчання

Програма психологічного супроводу  допрофільного та профільного навчання ЗЗНВК «МГА»

Перелік психодіагностичних методик, які використовуються в курсі «Психологія професійного самовизначення»

Перелік психодіагностичних методик для комплектування  профільних класів,  курсів за вибором, спецкурсів, факультативів

Співпраця соціально-психологічної служби з кураторами та батьками з профорієнтації та професійного  самовизначення школярів ЗЗНВК «МГА»

Результати вивчення професійних орієнтацій та вибору профілю навчання учнів 9 класів

Інноваційні технології в системі допрофільної та профільної освіти

ЗЗНВК «Мала гуманітарна академія»:

Науково-методичний посібник.

– Запоріжжя: КПУ, 2012. -   145  с.,     6  додатків

1.                 

Овдієнко Л.К. Аналіз можливостей МГА щодо впровадження інноваційних технологій навчання  

2.                 

Тягушева О.Г. Вплив інновацій на взаємодію вищого та загальноосвітнього навчальних закладів в умовах профільної освіти

3.                 

Сібіль О.І. Традиційні та інноваційні технології в системі допрофільної і профільної освіти 

4.                 

Левчишена О.М. Формування готовності педагогів ЗЗНВК «МГА» до інноваційної діяльності 

5.                 

Котенко Н.П. Інтерактивні методи навчання молодших школярів

6.                 

Дишлова О.Г. Технологія соціального проекту в умовах громадсько-орієнтованої освіти

7.                 

Біла О.В. Технології роботи з обдарованими учнями в умовах навчального закладу нового типу

8.                 

Коломоєць Ж.В. Інформаційно-комунікаційні технології в системі профільного навчання МГА

9.                 

Верьовкіна І.В. Впровадження здоров’язберігаючих технологій навчання в роботі кафедри природничих наук

10.             

Сичова О.М.Інтерактивне навчання іноземної мови

11.             

Челнокова О.В.  інтерактивні вправи  на уроках математики

 (урок математики,  2 клас)

12.             

Суміна Н.В. Перетворення води у природі (урок  природознавства,  3клас)

13.             

Сичова В.О. Духовні шукання доктора Фауста в трагедії Й.- В. Гете (урок світової літератури,   9 клас).

14.             

Фролова В.Д. Телефонні розмови (урок з англійської мови “Business Course”, 10 клас)

15.             

Верьовкіна І.В.Газообмін у легенях і тканинах (урок біології,   9 клас)

16.             

Верьовкіна І.В. Хвороби органів дихання та їхня профілактика (урок біології,  9 клас)

17.             

Дрига А.М. гірські породи. Корисні копалини (урок природознавства  з курсу «Я і Україна»,  3 клас)

18.             

Суміна Н.В. Звук [е]. Позначення його літерами „Е”, ”е” (урок з письма. 1 клас)

19.             

Радченко О.АЛюдські вади та чесноти.  ( 4, клас)

ДОДАТКИ

1.                                

План спільної діяльності ЗЗНВК "МГА" та  Класичного приватного університету  у складі науково-освітнього комплексу

2.                                

Анкета для вчителів щодо інноваційної діяльності

3.                                

Програма інформатизації ЗЗНВК «Мала гуманітарна академія»

4.                                

Рекомендації вчителям щодо використання інтерактивного навчання

5.                                

Програма факультативного курсу «Основи навчально-дослідницької діяльності» (для учнів 9-10 класів)

6.                                

Програма X науково-практичної конференції «Науково-дослідницька діяльність як засіб  професійного та соціального самовизначення випускників школи»

Відомості про авторів

Навчально-методичний посібник «Профільна школа - шлях до свідомого вибору
професії: із досвіду роботи Запорізького колегіуму «Мала гуманітарна академія»

(
Чернівці: «Видавничий дім Букрек», 2015) отримав гриф МОНУ та схвалений до
використання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах освіти