Гаряча лінія

 

 

Школа відкритої освіти як осередок розвитку громади

– Запоріжжя, 2014. -  146 с.,    5  додатків

 

ЗМІСТ

Ястребова В.Я.

Методологічні засади розробки інноваційної моделі закладу освіти ХХІ століття

ЯстребоваВ.Я.

Соціально-педагогічні умови впровадження моделі школи відкритої освіти

Овдієнко Л.К.

Школа відкритої освіти – центр розвитку громади

Овдієнко Л.К.

Координаційна рада як ефективна форма управління навчальним закладом відкритої освіти

Левчишена О.М.

Формування готовності педагогів Запорізького колегіуму «Мала гуманітарна академія» до інноваційної діяльності у навчальному закладі відкритої освіти

Дишлова О.Г.

Соціальне партнерство як форма взаємодії школи з громадою

Дишлова О.Г.

Технологія соціального проекту в умовах громадсько-орієнтованої освіти

ДОДАТКИ

Додаток  1. Управління школою відкритої освіти

Положення про координаційну раду навчального закладу

План роботи координаційної ради на 2013-2014н.р.

Додаток 2. Матеріали семінарів для педагогічного колективу

Тема 1.Теоретичні засади громадсько-орієнтованої освіти

Тема 2. Використання ресурсів громади в навчально-виховному процесі

Тема 3. Фандайзинг як технологія залучення додаткових ресурсів

Тема 4. Найбільш поширені технології пошуку додаткових ресурсів

Додаток  3. Волонтерський рух

Дишлова О.Г.

Сценарій районної молодіжної акації «Ми за здоровя»

План підготовки до проведення  районної волонтерської акції «Обираш здоровя – вибери продукти»

Матріали районної волонтерської акції «Рух – це життя»

Матеріали районної волонтерськї акції «Слала міста Запоріжжя»

Робота з ветеранами. План взаємодії колегіуму з ветерансь-кою організацією при ЖУ №19.Звіт про роботу ЗК «МГА» з ветеранською громадою Хортицького району.

Дишлова О.Г.

Тренінг  «Я - волонтер»

Біла О.В., Верьовкіна І.В.

Соціальний проект «Такі смачні шкідливі продути»

Додаток  4. Робота з батьками

Дрига А.М.

Засідання батьківського клубу «Стилі батьківської поведінки»

Радченко О.А.

Засідання батьківського клубу «Психологія сімейного виховного впливу на розвиток особистості»

Додаток  5. Виховні заходи

Верьовкіна І.В.

Відкритий виховний захід з елементами тренінгу «Тварини на вулицях міста»

Верьовкіна І.В.

Засідання клубу здорових та щасливих «Стандарти здоровя і його значення в твоєму житті»

Дишлова О.Г., Пашко Н.В., Верьовкіна І.В., Полежаєва С.Л.

Сценарій  проведення дискусійного клубу «Все починається з 8 градусів!»


                Навчально-методичний посібник «Запорізький колегіум
                «Мала гуманітарна академія» –  школа відкритої освіти»
                (Запоріжжя–Чернівці: «Видавничий дім Букрек», 2015)
отримав
                гриф МОНУ та схвалений до використання у загальноосвітніх
                та позашкільних навчальних закладах освіти